Juryregistratie BBQ Wedstrijd “Vuur en Vlees”

BBQ Contest ``Vuur en Vlees``

Juryregistratie

Tijdens welke wedstrijd wilt u jureren?

Naam
Adres + Huisnummer
Postcode + plaats

Bent u op dit moment lid van de KCBS?
 

Wat is uw KCBS nummer
Wanneer verloopt uw KCBS lidmaatschap? jjjj-mm-dd

Bent u een Master Jury?
 
Bent u een gecertificeerd "Table Captain"?
 
In hoeveel officiële KCBS Wedstrijden bent u jury geweest?

Bent u op dit moment lid van de IBBQS?
 

Wat is uw IBBQS nummer
Wanneer verloopt uw IBBQS lidmaatschap?

In hoeveel officiële IBBQS Wedstrijden bent u jury geweest?

BBQ Contest ``Vuur en Vlees``

Juryregistratie

Tijdens welke wedstrijd wilt u jureren?

Naam
Adres + Huisnummer
Postcode + plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Bent u op dit moment lid van de KCBS?
 

Wat is uw KCBS nummer
Wanneer verloopt uw KCBS lidmaatschap?

Bent u een Master Jury?
 
Bent u een gecertificeerd "Table Captain"?
 
In hoeveel officiële KCBS Wedstrijden bent u jury geweest?

Bent u op dit moment lid van de IBBQS?
 

Wat is uw IBBQS nummer
Wanneer verloopt uw IBBQS lidmaatschap?

In hoeveel officiële IBBQS Wedstrijden bent u jury geweest?

Top